Online účtenka

Návod k použití

1 Nainstalujte aplikaci Tiskárna pro Online Účtenku do svého Android telefonu. Můžete využít odkaz do Google Play, případně zde zobrazený QR kód.

2 Zapněte na svém telefonu Bluetooth, aby se mohl spárovat s vaší tiskárnou.

3 Na tiskárně účtenek podržte tlačítko POWER po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí. Tím dojde k zapnutí tiskárny.

4 V nastavení vašeho telefonu spárujte tiskárnu účtenek s telefonem.

Vyberte zařízení PTP-II.

Zadejte PIN 0000.

Po chvíli dojde ke spárování zařízení.

5 Otevřete na svém telefonu aplikaci Tiskárna pro Online Účtenku. V seznamu bystem měli vidět nově spárovanou tiskárnu účtenek. Klikněte na ní, čímž dojde k jejímu označení.

6 Nyní můžete vyzkoušet tisk účtenek kliknutím sem, případně kdykoliv ve vašem účtu v nastavení.

A to je vše 🙂